Verksamheten
                Följande huvudsakliga konsulterande verksamhet bedrivs inom fackområdena el- och teleteknik
                -   Tekniska/ekonomiska utredningar
                -   Förstudier i tidiga skeden
                -   Upprättande av programbeskrivningar, ramhandlingar och systemhandlingar
                -   Projektering av kraftförsörjning samt allmänna el- och telesystem
                -   Ljusdesign och projektering av belysning
                -   Upprättande av förfrågningsunderlag, utvärdering av anbud samt medverkan vid upphandlingar
                -   Elkontrollantverksamhet och elbesiktning
                Uppdragen kan omfatta de flesta typer av byggnader och anläggningar i Sverige och utomlands
                Uppdrag som kräver extra resurser bedrivs i samarbete med annat elkonsultföretag       

   

 


T Mikaelsson Elconsult AB, Storholmsvägen 166, 132 52 Saltsjö-Boo
Telefon: 070-607 60 01, E-post: tmelconsult@telia.com