Referenser
               avseende exempel på tidigare utförda och pågående uppdrag.
 
               Tommy Mikaelsson har varit ansvarig och handläggare för
               tekniska/ekonomiska utredningar samt elprojektering av bl.a. följande:
 
               - Ett flertal kraftförsörjningsanläggningar bestående av hög-och lågspänningsställverk
                 samt anläggningar för reservkraft och avbrottsfri kraft
 
               - Ett flertal större affärsgallerior och butiker bl.a. om-och tillbyggnad av Kista Galleria,
                 delar av Sturegallerian m.fl.
 
               - Större kontorsfastigheter bl.a. ombyggnad av SEB: s kontorsfastighet vid Sergelstorg
                 i Stockholm, Solna Business Park i Solna samt ett flertal större och mindre
                 hyresgästanpassningar

               - 3 st. tågstationer med tillhörande tunnelsystem för Arlanda Express vid Arlanda

               - Nya mässhallar (C-och AE Hallen) vid Stockholmsmässan

               - Ombyggnad av Råsunda Fotbollstadion i Solna omfattande ny planbelysning,
                 ny kraftförsörjning m.m.

               - Flera skolor bl.a. Lärarhögskolan, Campus Konradsberg, i Stockholm

               - Ett flertal hotellprojekt bl.a. Rica Talk Hotel vid Stockholmsmässan

               - Ett flertal större sjukhusprojekt utomlands, i första hand i Saudiarabien

               - Predesign för nya Malta Hospital på Malta

               - Ett flertal ambassader och beskickningar utomlands bl.a. House of Sweden
                 i Washington, USA, nya ambassaderna i Seoul, Korea, och i Nairobi, Kenya,
                 samt ombyggnad av ambassaderna i Brasillia, New Delhi m.fl.

               - Nytt kontorshus för Exportrådet i New Dehli, Indien

               Vidare har Tommy medverkat som föreläsare hos BFAB (Bygg-och
               Fastighets sektorn Fortbildningsinstitut AB) och hos Malmö Högskola
               om el-och teleteknik i olika utbildningsprogram.
 
T Mikaelsson Elconsult AB, Storholmsvägen 166, 132 52 Saltsjö-Boo
Telefon: 070-607 60 01, E-post: tmelconsult@telia.com