Tommy Mikaelsson
 
                Företaget
               
                Organisationsnummer 556736-9946
 
                Företaget startade sin verksamhet 2008-01-01
 
                Ansvarig för verksamheten, ägare och vd är ingenjör Tommy Mikaelsson
 
                Tommy var tidigare under många år vd och huvudägare i
                MIAB Mikaelssons Ingenjörsbyrå AB,
                Konsulterande ingenjörsbyrå för elektroteknik
                
                Tommy har stor erfarenhet av elkonsultverksamhet i hela byggprocessen -  från
                tidiga förstudier, elprojekteringens alla skeden samt elkontroll och elbesiktning
 
                Tommy innehar allmän behörighet för högspännings- och lågspänningsinstallationer
 
                Vidare har Tommy stor erfarenhet av internationell elkonsultverksamhet 
 
T Mikaelsson Elconsult AB, Storholmsvägen 166, 132 52 Saltsjö-Boo
Telefon: 070-607 60 01, E-post: tmelconsult@telia.com